Miksi käyttää soveltuvuusarviointeja rekrytoinnin tukena?

Rekrytointi on aina suuri investointi ja siksi päätöksentekoon kannattaa panostaa. Hyvin harvaan tehtävään riittää pelkkä substanssiosaaminen, vaan menestyäkseen tehtävässä vaaditaan myös monia henkilökohtaisia ominaisuuksia. Kokonaissoveltuvuus koostuu monista tekijöistä, joita pelkän haastattelun perusteella on vaikea tarkastella objektiivisesti; menestyäkseen työssä yksilön tulisi osaamisensa lisäksi myös istua yrityksen toimintakulttuuriin ja työyhteisöön.

Työhistoria ja koulutus kertovat meille vain osatotuuden ja tiivistetyn historian, mutta eivät juuri mitään henkilöstä itsestään tai hänen tavastaan toimia. Hyvin usein rekrytoinnissa valtaosa käytetystä ajasta ja mielenkiinnosta kohdistuu taustojen, kuten koulutukseen ja työkokemukseen selvittämiseen, jotka eivät kuitenkaan yksin kerro henkilön kokonaissoveltuvuudesta uuden tehtävän haasteisiin. Kaikkein keskeisin menestystekijä onnistuneessa rekrytoinnissa on, että ihminen on kokonaisuudessaan oikea tehtävään ja että tehtävä on oikea juuri hänelle.

Kuinka maksimoida onnistumisen edellytykset?

Soveltuvuusarvioinnit ovat erinomainen rekrytoinnin päätöksenteon apuväline. Kun päätöksenteon tukena käytetään objektiivista faktaa teet todennäköisesti parempia päätöksiä. Soveltuvuusarvioinnit tuottavat vertailtavaa ja luotettavaa tietoa; kahden tasavertaisen hakijan vertailu ei perustu olettamukseen vaan heitä voidaan vertailla objektiivisten arviointien perusteella keskenään. Soveltuvuusarvioinnit parantavat rekrytoinnin laatua, kun pystyt yhdistämään luotettavasti tehtävän todelliset vaatimukset hakijan todellisiin kykyihin.

Mitä arvioinnit sitten oikein kertovat?

Objektiivisilla soveltuvuusarvioinneilla voidaan osaltaan taata tasapuolinen kohtelu hakijoille. Hakijoista saadaan arvioinneissa syvempää ja toiminnallisempaa tietoa, kuin haastatteluissa on mahdollista saada. Testien tulkinnat tuottavat toisen luotettavan mielipiteen päätöksen tueksi tehtävän kannalta tärkeimmistä kompetensseista.

Käyttämämme työpersoonallisuustesti on maailman laajimmin käytetty käyttäytymistyylimittari, jolla saadaan tietoa niistä yksilön toimintatyylin puolista, jotka vaikuttavat hänen kompetensseihinsa ja suoriutumiseen työssä. Tieto henkilön käyttäytymistyyleistä mahdollistaa hänen soveltuvuutensa arvioinnin mm työyhteisön ja vallitsevan johtamistyyliin osalta. Tarkat psykometriset standardit testin taustalla takaavat testin luotettavuuden, käytettävyyden ja validiteetin.

Motivaatio on elämän kantavia voimia. Jos ymmärrämme mitkä tekijät vaikuttavat yksilön motivaatioon työelämässä, voimme saada hänen voimavaransa käyttöön paremmin sekä suunnata hänen energiaansa rakentavalla tavalla. Käytössämme olevalla motivaatiokyselyllä mitataan 18 eri motivaatiotekijään, joilla on vaikutuksia henkilön työsuoritukseen. Tulosten avulla voidaan määrittää tekijöitä, jotka todennäköisesti ohjaavat henkilön käyttäytymistä sekä lisäävät tai vähentävät hänen motivaatiotaan ja energisyyttään työssä. Tulosten pohjalta voidaan myös ennustaa kuinka pitkään ja missä olosuhteissa suoritustaso pysyy yllä. Motivaatioprofiilia voidaan verrata tehtävään tai työympäristön asettamiin vaatimuksiin, esimiehen johtamistyyliin tai organisaatiokulttuuriin. Näin voidaan ennustaa, miten henkilö tulee käyttäytymään tulevassa työroolissaan.

Kykytesteillä puolestaan voidaan simuloida tehtävässä vaadittavia numeerista ja verbaalista päättelyä vaativia haasteita. Niillä mitataan työssä tarvittavia kykyjä ja taitoja, joissa suoriutumista verrataan suomalaiseen normiryhmään. Käyttämämme Go On soveltuvuusarvioinnit tuottavat validia, johdonmukaista, syvällistä, objektiivista ja luotettavaa tietoa päätöksen tekosi tueksi.

Käyttämällä soveltuvuusarviointeja rekrytoinnin tukena teet paremmin perusteltuja päätöksiä. Testien teettäminen on myös positiivinen signaali työnhakijoille – olet tosi tarkoituksessa liikkeellä ja parantavat hakijakokemusta.

Kiinnostuitko?

Ota yhteyttä. Kerromme mielellämme lisää.

Löydä paikallinen yhteyshenkilösi

Sinua lähin Go On tiimi auttaa yrityspalveluissa.

team-go-on
asiantuntijapalvelut
helsinki
hameenlinna
joensuu
jyvaskyla
jarvenpaa
kouvola
kotka
kuopio
lahti
lappeenranta
mikkeli
oulu
pirkanmaa
pori
raahe
rovaniemi
seinajoki
turku
uusimaa
vaasa
vantaa
ylivieska

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeen saat sähköpostiisi asiantuntijoidemme parhaat vinkit rekrytointiin!