Soveltuvuusarvioinnit – oikeat pelaajat oikeille paikoille

Sopivan henkilön löytämiseksi tarvitaan usein haastattelujen lisäksi soveltuvuusarviointeja. Soveltuvuusarviointien avulla saat selkeää ja mitattavaa kustannussäästöä henkilöstöasioissa. Soveltuvuusarvioinneissa käytämme SHL:n menetelmiä. SHL on maailman johtava henkilöstön tuloksellisuuden mittaamisen ja objektiivisen arvioinnin menetelmien toimittaja. Rekrytoinneista vastaavat toimihenkilöt ovat SHL-sertifioituja asiantuntijoita.

Soveltuvuusarviointi mielletään monesti ylemmän johdon arviointivälineeksi. Yhtä tärkeää on arvioida jokaisen työntekijän motivaatiota ja vahvuuksia johdosta tuotantoon. Käytössämme on jokaiseen työtehtävään sopivat arviointimenetelmät. Soveltuvuusarviointi toimii hyvänä tietolähteenä jokaiselle esimiehelle – mutta myös arvioitavalle henkilölle itselleen! Ennen kaikkea sen avulla voidaan selvittää, kohtaavatko työntekijöiden kompetenssit ja heihin kohdistuvat odotukset parhaalla mahdollisella tavalla.

Ovatko joukkueesi pelipaikat jaettu niin, että yrityksen strategian saavuttaminen on mahdollista?

Soveltuvuusarviointien työkaluina käytämme verkossa suoritettavia OPQ-työpersoonallisuuskyselyä, MQ-motivaatiokyselyä, DSI-luotettavuus- ja turvallisuusmittaria, Verify-testejä sekä arvioijan suorittamaa syvähaastattelua, joka on arvioinnin keskeisin ja tärkein menetelmä. Rakennamme soveltuvuusarviointipaketin aina asiakkaan tarpeen ja haettavan tehtävän mukaan.

Soveltuvuusarviointien tarkoituksena on ennustaa henkilön menestymistä haettavassa tehtävässä sekä nostaa esiin sopivimmat hakijat kustannustehokkaasti. Soveltuvuusarviointeja voidaan hyödyntää myös olemassa olevan henkilöstön osaamistason sekä potentiaalin mittaamisessa. Arviointien avulla asiakasyritys voi esimerkiksi selvittää, löytyykö nykyisestä henkilöstöstä potentiaalinen ehdokas avoinna olevaan esimiestehtävään.

SHL:n arviointituloksista räätälöidyistä kattavista raporteista voidaan laatia yrityksellesi hyödyllisiä analyyseja mm. johtamis- ja myyntityylistä. Näistä on hyötyä myös tulevaisuuden strategisia päätöksiä tehtäessä.

Näin etenemme

1. Lähtötilannekartoitus

Tutustutaan haettavien henkilöiden vaatimuksiin ja tavoitteisiin sekä määritellään tehtävässä menestymisen kannalta kriittiset kompetenssit.

2.  Soveltuvuusarviointipaketin valinta

Valitaan käytettävät mittarit. Työkaluina SHL:n kehittämät DSI-luotettavuus- ja turvallisuusmittari, OPQ-työpersoonallisuuskysely, MQ-motivaatiokysely sekä Verify-kykytestit.

3. Toteutus

Soveltuvuusarviointien toteutus ja purkuhaastattelut sekä raportointi asiakkaalle. Soveltuvuusarvioinnit voidaan toteuttaa kustannustehokkaasti paikasta ja ajasta riippumatta.

4. Valinta ja päätöksenteko

Asiantuntijamme tekevät suositukset haastattelujen ja soveltuvuusarviointien jälkeen. Asiakas tekee lopullisen valinnan.

TYÖPERSOONALLISUUSKYSELY

OPQ työpersoonallisuuskysely on suunniteltu antamaan tietoa yksilön toimintatyylin puolista, jotka vaikuttavat hänen työsuoritukseensa. OPQ (Occupational Personality Questionnaire) on yksi maailman käytetyimpiä ja perusteellisimmin tutkittuja arviointimenetelmiä, joka mittaa kattavasti erilaisia työpersoonallisuuden piirteitä, joilla on vaikutusta henkilön työsuoriutumiseen erilaisissa tehtävissä.

MOTIVAATIOKYSELY

MQ motivaatiokysely mittaa 18 motivaatiotekijää, jotka vaikuttavat henkilön työsuoritukseen.  MQ:n avulla arvioidaan niitä tekijöitä, jotka ohjaavat henkilön käyttäytymistä sekä lisäävät tai vähentävät hänen motivaatiotaan ja energisyyttään työssä. Sen avulla voidaan myös määrittää, kuinka pitkään ja missä olosuhteissa suoritustaso pysyy yllä.

KYKYTESTIt

Verify kykytestit mittaavat työssä tarvittavia taitoja ja kykyjä. Kykytesteillä tutkitaan, kuinka hyvin ehdokas suoriutuu työn eri osatekijöistä. Niissä voidaan arvioida esimerkiksi hakijan verbaalista ja numeerista päättelykykyä. Testejä on suunniteltu eri rooleihin ja eri organisaatiotasolle.

LUOTETTAVUUS- JA TURVALLISUUSMITTARI

DSI luotettavuus- ja turvallisuusmittari tunnistaa potentiaaliset hakijat, kun työn luotettavuus- ja turvallisuustekijät ovat tärkeitä. DSI sopii hyvin työtehtäviin, joissa määrättyjen työaikojen ja taukojen ehdoton noudattaminen on tärkeää tai missä vaiheittaisten menettelyjen noudattaminen ja tiimityöskentely ovat tärkeitä.

Löydä paikallinen yhteyshenkilösi

Sinua lähin Go On tiimi auttaa yrityspalveluissa.

helsinki
hameenlinna
joensuu
jyvaskyla
kalajoki
kotka
kouvola
kuopio
lahti
mikkeli
oulu
lappeenranta
pori
pirkanmaa
raahe
rovaniemi
tornio
seinajoki
turku
uusimaa
vaasa
vantaa
ylivieska
team-go-on
suorahaku