Henkilöstöala on selvästi löytänyt oman paikkansa osana suomalaista työelämää ja jatkaa kasvuaan yhä

Go Onin hallituksen puheenjohtaja Mia Aspegrénillä on henkilökohtaista kokemusta vuokratyöstä. Mia on aloittanut työuransa vuokratyöntekijänä Suomessa ja ulkomailla. Vuokratyö on vuosin saatossa kehittynyt myönteiseen suuntaan.

Henkilöstöala ja sen palveluista suurin, vuokratyö, on viidessätoista vuodessa kehittynyt myönteiseen suuntaan. Lähes 10 000 vastaajan joukosta peräti 93 % suosittelisi henkilöstöalan yrityksen kautta työskentelyä tuttavalleen (lähde: Henkilöstöalan liitto).

Kokemukseen vuokratyöstä vaikuttivat eniten seuraavat seikat:

 • Vuokratyö auttaa saamaan jatkossa uusia työmahdollisuuksia
 • Henkilöstöyritys hoitaa asianmukaisesti palkanmaksun ja muut työsuhdeasiat
 • Työntekijä pystyy hyödyntämään ja kehittämään osaamistaan vuokratyön avulla. Koska suositteluprosentti on niin korkea, se on selkeä osoitus siitä, että nämä asiat ovat erittäin hyvällä tasolla.

Alan yritykset ovat hyviä työnantajia ja hoitavat kiitettävästi myös rekrytoinnin

 

Henkilöstöalan yritysten kautta työskentely on siis varsin hyvä tapa tehdä työtä ja sopii monille. Alan yritykset ovat hyviä työnantajia ja hoitavat kiitettävästi myös rekrytoinnin. Ala on jo selvästi löytänyt oman paikkansa osana suomalaista työelämää ja jatkaa kasvuaan yhä. Nyt henkilöstöalan yhteiskunnallinen merkitys on vahvempi kuin koskaan, ja sitä se tulee olemaan Suomen väestörakenteen ja työelämän tarpeiden kehityksen myötä myös jatkossa. Henkilöstöala tarjoaa vuosittain töitä reilulle 170 000 työntekijälle kattaen lähes kaikki toimialat. Kansainvälisen työvoiman vastuullinen työllistyminen Suomeen on koko alan ja Suomen kestävän kehittymisen ajankohtaisen keskeinen agenda, jonka eteen alalla ja viranomaistasolla on saatu jo paljon vahvistettua ulkomailta työllistymisen sujuvuutta ja vastuullisuutta. Näissä on tärkeä jatkaa määrätietoista kehitystä edelleen.

Työnvälityksen kautta työllistyminen oli nopeaa, helppoa ja vaihtoehtoja oli tarjolla

Aloitin itse työurani vuokratyöntekijänä Suomessa ja ulkomailla. Sain niistä kokemuksista opiskelijana palkan lisäksi työelämä -ymmärrystäni laajentanutta kokemusta. Työnvälityksen kautta työllistyminen oli nopeaa, helppoa ja vaihtoetoja oli tarjolla. Logistiikan parissa näin, miten aasialaiset tuotteet saapuivat Eurooppaan ja jatkoivat matkaansa paikallisiin liikkeisiin. Ihmiskäsiä tarvittiin suurten tavaramäärien pakkausten purkamiseen. Teurastamon kyljessä Hollannissa pakkasin ja punnitsin lihaa jatkomatkalleen kaupan hyllyihin monikansallisessa työyhteisössä. Turussa opintojen ohessa sain perehdytyksen laadukkaisiin kenkiin ja niiden myyntiin. Urani olen sen jälkeen tehnyt henkilöstöalan erilaisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä ja seurannut alan kehittymistä. Nykyisin vuokratyönkin profiileissa näkyy enemmän myös asiantuntija- ja johtotehtäviä.

go on kehittää henkilöstöalaa ja hyvää työelämää

 

Me Go On Groupissa olemme vahvasti mukana toimialan tärkeässä roolissa kehittää osaltamme henkilöstöalaa ja hyvää työelämää kaiken muotoisissa töissä ja työelämän vaiheissa. Olen erityisen ylpeä siitä, miten vahvalla panoksella ja välittämisellä tuemme uusin tavoin, ajantasaisesti, tuhansien vuokratyöntekijöidemme hyvää työelämäkokemusta. Ajantasaiset tulokset auttavat meitä ja asiakkaitamme hyvän työelämän ja yhteistyön jatkuvassa kehittämisessä.

Seuraamme tiiviisti, miten vuokratyöntekijät kokevat mm.

 • Tasaveroisuuden työyhteisössä
 • Työmotivaationsa ja hyvinvointinsa
 • Miten hyvin työn sisältö vastaa rekrytointivaiheen odotuksia
 • Miten hyvin he kokevat saaneensa perehdytyksen tehtäviinsä ennen työsuhteen alkua ja sen aikana
 • Miten hyvin lähijohtamisen toimii ja tukee työssä onnistumista
 • Miten työntekijät suosittelisivat työnantajaansa

Tulokset näissä kuukausittain toteutettavissa Go Feel -tutkimuksissamme ovat keskiarvoltaan erittäin tyytyväistä tasoa. Erityisen tyytyväisenä ryhmänä joukosta nousee esille kansainväliset työntekijät.

Henkilöstöalan liitto alan toimijoiden yhteisfoorumina antaa 5 hyvää vinkkiä HR-kumppanin valitsemiseen.

Näiden puolesta myös me Go On Groupissa liputamme ja tiedämme asiakkaidemmekin arvostavan samoja kriteereitä.

 • Rakenna pitkäjänteinen yhteistyö hr-kumppanin kanssa. Alussa tarvitaan aikaa yrityksen toimialan ja tarpeiden sisäistämiseen.
 • Vaadi hr-kumppanilta asiantuntemusta ja kokemusta HR-ulkoistuksista.
 • Valitse vastuullinen hr-kumppani.
 • Aseta kumppanuudella selkeät tavoitteet ja varmista, että tuloksia myös mitataan yhteisesti sovituilla mittareilla.
 • Edellytä, että hr-kumppani on aidosti kiinnostunut yrityksesi liiketoiminnan sekä henkilöstön ja sen osaamisen kehittämisestä.

Henkilöstöalan liiton koko alaa käsittävän 10 000 vastaajan tulokset osoittavat, että vuokratyöntekijät ovat erittäin innostuneita työstään (keskiarvo 3,98). Siihen vaikuttavat tyytyväisyys työn sisältöön kokonaisuutena, työssäjaksaminen ja oman osaamisen hyödyntäminen työssä.

Henkilöstöyritykset ovat tunnettuja siitä, että niiden kautta työtä löytyy nopeasti. Myös tämä tutkimus vahvisti asian, sillä kaksi kolmesta vastaajasta oli saanut töitä viikon sisällä, useampi kuin kolme neljästä kahden viikon sisällä hakemisesta. Väittämä ”Sain nopeasti töitä henkilöstöpalveluyrityksen kautta” sai koko tutkimuksen korkeimman arvion, asteikolla 1–5 keskiarvon ollessa 4,47.

Lisäksi vastaajien mukaan töitä oli helppo hakea (4,42), työhaastattelu oli hyvin hoidettu (4,46) ja rekrytoinnin etenemisestä sai riittävästi tietoa (4,30). Alle 25-vuotiaiden vastaajaryhmälle työnhaun kokemus oli vielä keskimääräistäkin parempi. Vuokratyöntekijät kokevat myös, että saatu työ on sitä, mitä heille on luvattu.

Vuokratyöntekijän identiteetti on alan kehittymisen myötä vahvistunut myönteiseksi työidentiteetiksi. Pidetään se, ja vahvistetaan vuokratyöntekijyyttä houkuttelevana työelämän muotona yhä edelleen. Se on sekä työntekijöiden että työntekijöitä tarvitsevien yhteinen etu.

 

Mia Aspegrén

Advisor, Johtamisen arviointiin erikoistunut psykologi laajalla suorahakukokemuksella +358 40 531 2684 mia@miaswork.fi

Löydä paikallinen yhteyshenkilösi

Sinua lähin Go On tiimi auttaa yrityspalveluissa.

helsinki
hameenlinna
joensuu
jyvaskyla
kalajoki
kotka
kouvola
kuopio
lahti
mikkeli
oulu
lappeenranta
pori
pirkanmaa
raahe
rovaniemi
tornio
seinajoki
turku
uusimaa
vaasa
vantaa
ylivieska
team-go-on
suorahaku

Tilaa uutiskirjeemme

Tilaamalla uutiskirjeen saat sähköpostiisi asiantuntijoidemme parhaat vinkit rekrytointiin!